Annaskolan – en framgångsrik Waldorfskola som växer!

 

IMG 0051 halv

I trakten av Garpenberg i Hedemora kommun, närmare bestämt i Dormsjö, finns en vackert belägen Waldorfskola som funnits i 31 år.

Under de senaste åren har elevantalet växt allt mer och skolan har idag över 100 elever i åldrarna 6-16 år.

Annaskolan är en vanlig grundskola, men med en annorlunda pedagogik.

Waldorfpedagogiken ger eleverna en möjlighet att förankra de teoretiska kunskaperna genom stora inslag av praktiskt och konstnärligt arbete. Skolan har också en särskild friluftprofil som är mycket uppskattad.

Det ökande antalet elever har resulterat i att skolan för närvarande byggs ut med nya lokaler för hemkunskap, slöjd och hantverk, samt bibliotek.

 

Skolan drivs som en stiftelse och är därför inte vinstdrivande. Allt eventuellt överskott investeras i verksamheten, dess lokaler och i fortbildning av personalen, enligt föräldern och styrelseledamoten Marie Sireeni.

Skolan har goda kunskapsresultat och en hög andel av eleverna går vidare till gymnasiestudier. Skolans huvudfokus är att ge eleverna en lust till livslångt lärande, betonar läraren Helena Skörsemo.

Mobilfri skolmiljö
Annaskolan erbjuder en mobilfri miljö. Det innebär ett förbud mot mobiltelefonanvändning inom skolområdet. Eleverna lämnar ifrån sig eventuella mobiltelefoner under skoldagen och personal, besökare och övriga som vistas på skolan uppmanas att stänga av sina mobiltelefoner.
Skolan använder inte trådlös teknik, utan alla enheter (datorer, skärmar, telefoner) har fast uppkoppling.

Skolan har dessutom gjort vissa anpassningar för att även minska den elektromagnetisk strålningen i miljön.

Den mobilfria skolmiljön innebär inte att Annaskolan begränsar användandet av modern digital teknik.

Elever, lärare, rektor och föräldrar bjuder gärna in till skolan för att berätta om den positiva utvecklingen på skolan och vad som är unikt med en Waldorfskola.

Kontakta oss gärna för att planera in ett besök! Varmt välkomna!

Linus Eriksson

Rektor
Kontaktuppgifter: , 0225-231 18

 

Kjell Lidholm

Styrelseordförande
Kontaktuppgifter: , 073-980 31 21