Info föräldrar

i love my parents button-480x400Lite info för alla föräldrar

Som förälder i en waldorfskola är du viktig och behövd. Du förväntas ta ansvar och vara delaktig i dina barns skola. Lärarna ansvarar för undervisningen och har det pedagogiska ansvaret, men resten av skolan bärs till stor del av föräldrarna. Det innebär att föräldrarna tillsammans ordnar julbasar och vårfest, städar, deltar i arbetsdagar och föräldramöten. Alla är välkomna att vara med på skolans månadsfester och avslutningar. 

På Annaskolan finns därför en föräldraförening där föräldrarna samlas och jobbar tillsammans. Du som förälder kan göra en mycket uppskattat insats på din barns skola genom föräldraföreningen. På kontaktsidan finns mer information om vem som du kan ringa för att få veta mer.