Kontakt

Vill ni ta kontakt med oss då går det bra att ringa eller skicka ett mail.

flybild

 

Telefonnummer Annaskolan

Kansli, telefonsvarare

Lärarrum

231 10

231 19

Rektor 231 18
Kök 231 51
Gästrum slöjdhus 231 18
Fritids
Fritids har en egen mail som de vill bli kontaktade på fram till kl.13.00.
fritidstelefon:076-763 04 64
Josefine: 070-491 49 77
 
Vaktmästeriet  

Skolsköterska

Förskolan Snödroppen

231 52

231 01

 

E-post

Hemsida

www.annaskolan.se

www.snodroppen.com

Adress

Dormsjö 371

776 98 Garpenberg

 

Skolsköterskan Anna Kullas-Svensson är på skolan måndagar 8-13

Telefon: 0225 - 231 52

Skolläkare är Magnus Kjelsson.

 

Olika kontaktpersoner

Ekonomi - Gabriella Wetzels
Skyddsombud/Brandskydd - Henrik Hedlund, 
Kulturgrupp - Sascha Hedén, Lena Eriksson
Fritidshem - Josefin Gruvsjö
Vaktmästeri -

Elevhälsa

Rektor - Linus Eriksson
Skolsköterska - Elisabeth Letmark
Skolläkare - Magnus Kjelsson

Stiftelsen Annaskolan och Annaskolans Byggnadsstiftelsen

Kjell Lidholm, ordförande
Lars Tallkvist
Monica Mohlin
Jörgen Skörsemo - föräldrarepresentant
Henrik Hedlund - lärarrepresentant
Marie Sireeni - föräldrarepresentant
Ove Larsson - lärarrepresentant

 

Föräldraföreningen kontaktpersoner

 

Solomon Wells 073-389 78 97
Eka Håkansson, kassör 073-9778897

 

Telefontider:
Vårnadshavare ska sjukanmäla elev före kl 08.00 på telefonsvararen. Frånvaro måste anmälas varje dag. Tel: 231 10
Snödroppens sjukanmälningar görs på tel: 231 01
Kansliet är bemannat förmiddagar måndag-torsdag mellan 08.15-11.30