Kontakt

Vill ni ta kontakt med oss då går det bra att ringa eller skicka ett mail.

flybild

 

Telefonnummer Annaskolan

Kansli, telefonsvarare

Lärarrum

231 10

231 19

Rektor 231 18
Kök 231 51
Gästrum slöjdhus 231 18
Fritids
Fritids har en egen mail som de vill bli kontaktade på fram till kl.13.00.
fritidstelefon: 231 19 (lämna information på telefonsvararen, så ringer vi upp)
Vaktmästeriet  

Skolsköterska

Förskolan Snödroppen

231 52

231 01

 

E-post

Hemsida

www.annaskolan.se

www.snodroppen.com

Adress

Dormsjö 371

776 98 Garpenberg

 

Skolsköterskan Anna Kullas-Svensson är på skolan måndagar 8-13

Telefon: 0225 - 231 52

Skolläkare är Magnus Kjelsson.

 

Olika kontaktpersoner

Ekonomi - Gabriella Wetzels
Löner och personalfrågor - Catrin Gävert
Skyddsombud/Brandskydd - Henrik Hedlund  
Fritidshem - Hannah Franzén
Vaktmästeri - Ken Sarenmalm

Elevhälsa

Rektor - Linus Eriksson
Skolsköterska - Anna Kullas-Svensson
Skolläkare - Magnus Kjelsson

Stiftelsen Annaskolan och Annaskolans Byggnadsstiftelsen

Maria Willfox, ordförande
Christina lindberg
Amaldina Wells
Gabriella Wetzel
Anette Eriksson

 

Föräldraföreningen kontaktpersoner

 

Moa Gunnarsdottir  
Eka Håkansson, kassör 073-9778897

 

Telefontider:
Vårnadshavare ska sjukanmäla elev före kl 08.00 på telefonsvararen. Frånvaro måste anmälas varje dag. Tel: 231 10
Snödroppens sjukanmälningar görs på tel: 231 01
Kansliet är bemannat måndag-torsdag mellan 08:15 - 10:00 samt 13:00 - 14:00