Kontakt

Vill ni ta kontakt med oss då går det bra att ringa eller maila.

flybild

 

Telefonnummer Annaskolan

Kansli, telefonsvarare

Lärarrum

0225 231 10

0225 231 19

Rektor 0225 231 18
Kök 0225 231 51
Gästrum slöjdhus 0225 231 18
Fritids
Fritids har en egen mail som de vill bli kontaktade på fram till kl 13.
 
Vaktmästeriet  

Skolsköterska

Förskolan Snödroppen

0225 231 52

0225 231 01

 

E-post

Hemsida

www.annaskolan.se

www.snodroppen.com

Adress

Dormsjö 371,

776 98 Garpenberg

 

Skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Telefon: 0225 - 231 52

 

 

Olika kontaktpersoner

Ekonomi - Gabriella Wetzels
Löner och personalfrågor - Catrin Gävert
Skyddsombud/Brandskydd - Henrik Hedlund  
Fritidshem - Maria Paz
Vaktmästeri - Ken Sarenmalm

Elevhälsa

Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog.
Skolläkare och psykolog deltar vid behov.

Stiftelsen Annaskolan och Annaskolans Byggnadsstiftelsen

Martin Malmberg, ordförande

Christina Lindberg
Amaldina Wells
Gabriella Wetzel
 

 

 

Ylva Bergstad

Eka Håkansson, kassör 073-9778897

 

Telefontider:
Vårnadshavare ska sjukanmäla elev före kl 8 på telefonsvararen. Frånvaro måste anmälas varje dag. Tel: 0225 231 10
Snödroppens sjukanmälningar görs på tel: 0225 231 01
Kansliet är bemannat måndag-torsdag mellan 08.15 - 10 samt 13 - 14