Annaskolan och framtiden

Annaskolan och framtiden


Styrelsen och kollegiet ser mycket positivt på skolans framtid. Efter ett händelserikt år förra året med
rektorsbyte och skolinspektion på besök önskar vi att det kommande året präglas av god
samarbetsanda, kreativitet, fördjupad utveckling av waldorfpedagogiken och arbetsro. För barnen på
skolan önskar vi studiero, trygghet, kreativitet och känsla av mening och sammanhang.
Skolan är en lågstrålande skola vilket innebär för er som inte har hört talas om det tidigare att vi följer
med i den tekniska utvecklingen utan att använda trådlös teknik. Det man märker mest som besökande
är att vi stänger av mobiltelefonerna när vi kommer till skolan. All datauppkoppling på skolan sker
med andra ord med fast lina.

Skolinspektionen:

Skolan fick besök av skolinspektionen i januari 2014 och det enda som anmärktes var att skolans
elever ska ha tillgång till specialpedagogiska insatser. Vår förhoppning är att vi snart kan ha en bra
lösning som stödjer upp det befintliga elevhälsoarbetet på skolan. Hedemora Kommun hjälper oss f.n.
med att hitta en lämplig person.

Ekonomi:

Resultatet för f g läsår 2013/2104 hamnade på + 300 tkr. För närvarande är det 66 barn på skolan och
budgeten som är lagd för 2014/2015 visar ett positivt resultat på ca 200 tkr. Det är ca 20 fler elever än
vad vi budgeterade vid förra läsårsstarten och en ökning på nästan 50 % på ett år. Det är roligt att
skolan växer vilket också ger oss möjligheter att satsa för att möta dagens och framtidens krav.

Marknadsföring:

Vinst i Dalafinalen i ”vi i 5:an” var nog en av årets bästa marknadsföring.

Men den absolut starkaste marknadsföringskanalen är dock en föräldrars röst. Vi är tacksamma för de
positiva ord som förmedlas av er. Likaså är vi tacksamma att ni berättar om det är något som skolan
kan förbättra direkt till berörd lärare eller rektorn.

Fastigheterna:

En obligatorisk ventilationskontroll gjordes i juni 2013 och samtliga byggnaders
ventilation underkändes. En plan för att få fastigheterna godkända arbetades fram som godkändes av
kommunen. Efter ett års arbete har två fastigheter fått godkänd OVK i enlighet med tidplanen. Under
läsåret 2014/2015 kommer Friströms och Fabriken att byggas om för att möta dagens krav på
luftgenomströmning. Ventilationsarbetet kommer fortskrida under ca 2 år framöver men då kommer
alla våra lokaler ha godkänd ventilation.

Inre miljön:

Skolans nyttjande av lokalerna ses över. Både ökade antal elever och behov av nya typer av lokaler
kräver att vi tänker om kring våra lokaler och hur de på bästa sätt kan användas. T ex finns behov av
både ett bibliotek och en hemkunskapssal.
Utöver det pågår ett ständigt putsande, fejande och målande för att upprätthålla och höja standarden på
våra lokaler. Glädjande nog förekommer i princip inget klotter eller förstörelse av lokalerna.

Yttre miljön:

Ett bollplank är senaste nytt på skolgården och en klättervägg är på gång. Utöver det har en del arbete
pågått för att säkra upp fritidshemmets trädkoja både runt kojan och på marken.
Vattenveckan i våras avslutades med invigning av vattentrappan som liksom ett smycke pryder
skolgården. Den inbjuder både till lek och stillhet. Det ska bli spännande att följa vad utegruppen har
på gång framöver. Barnen är givetvis delaktiga i att önska vad de vill ha på skolgården men har du
som förälder idéer är du välkommen att kontakta Helena Skörsemo.
Att skolgården uppskattas syns nog på barnen men vi får också fin feedback från framförallt nya
föräldrar.

Varma hälsningar

Styrelsen, kollegiet och rektorn på Annaskolan

Kom ihåg - Du som förälder är mycket viktigt för skolan - Tillsammans skapar vi skolan för
våra barn!

P. S Information om samt kontaktuppgifter till medarbetare och styrelserepresentanter finns i
skolkatalogen och på hemsidan. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller bara vill feedback
på det arbete som bedrivs.