Mikaeli

Hör nu dansar hösten in, dimmor och kristaller… Som alltid när hösten ger sig till känna är det dags att samla ljus innan mörkret anländer.

I Sverige firas sedan gammalt ”mickelsmässa” där man till Mikaels ära tog vara på det som marken gav, ordnade skördefester och marknader. Man frambar gåvor som tack med en önskan om god skörd nästa år.

Vi bygger också ett skördebord i matsalen där barnen kan lämna blommor, någon frukt eller grönsak hemifrån som de kan lägga på bordet.Det här gör vi för att stärka känslan av samhörighet med jorden, för att vi lever i ett sammanhang där allt och alla är beroende av varandra.

Draklek onsdag-fredag

Mikael är en av ärkeänglarna i kristen, judisk och muslimsk tradition och han är det godas symbol, för ljuset.På Annaskolan har vi en mångårig tradition med ett rollspel som tar plats i skogen. I tre dagar går vi människobarn ut och utmanar ”drakar”, ”häxor” och ”djävlar” i en spännande jakt efter gongongen, stavarna och nyckeln.I skogen kan det kännas otäckt. Det finns ”skyddsänglar” som tar hand om de yngsta människobarnen. Genom att hålla varandra i händerna och sjunga kan man också undkomma.Klass 9 utformar reglerna som noggrant gås igenom innan vi beger oss till skogen.

Vi gör det här för att stärka känslan av att vi kan påverka våra liv, att de goda krafterna kan segra, att ljuset sprider sig i mörkret. Vi gör det också för att det är så roligt att leka tillsammans, och glädje är den bästa kraften att använda sig av mot ”drakarna”.

Vi börjar efter tiorasten och slutar till lunch. Efter maten är det lektioner som vanligt.

Månadsfest fredag

Alla är välkomna till den stora riddarsalen gärna klädd i medeltida utstyrsel så som brukligt var på riddartiden. Denna stund bjuds det på vacker musik och dans. En varning måste dock utfärdas för mörka krafter i form av förvirrade drakar som inget hellre vill än att låta rädslan få greppet om våra hjärtan. Ta därför med er allt ljus, mod och glädje ni kan uppbringa till denna stund. Släkt och vänner som har möjlighet att komma är välkomna att vara med både i salen och i den efterföljande kampen i skogen. Reglerna kommer att presenteras för alla närvarande.

När vi träder in i drakskogen så är vi alla människobarn som sprider ljuset och skyddar oss mot drakar och andra varelser genom våra vackra sånger. Vi har alla en viktig roll att fylla så stäm din lyra och samla din kraft.När striden blåsts av är alla välkomna på gemensam måltid.