Organisation

organisationSom waldorfskola arbetar vi för att utvecklas som fria, självstyrande kulturinstitutioner med undervisning enligt Rudolf Steiners intentioner. 

Med anledning av skoldebatten idag vill vi berätta att allt överskott går tillbaka till verksamheten.

Skolan drivs i form av en stiftelse. Det är skolans kollegium som utser stiftelsens styrelse.

Stiftelsens styrelse ska bestå av lärare och föräldrar. Även utomstående kan ingå i styrelsen.

Kollegiet tar beslut med konsensus. Styrelsen och lärarkollegiet är likställda. 

Att arbeta i en verksamhet som drivs med självstyre och konsensus är spännande och utmanande. Det ställer stora krav på medarbetarna att ta ett stort ansvar för hela verksamheten.