Organisation

organisationSkolan drivs som en stiftelse. Styrelsen är skolans huvudman och den utses enligt stadgarna av skolans kollegium. Styrelsen består av representanter för kollegium, föräldrar samt utomstående.
Rektor är pedagogisk ledare och chef för skolans personal.