Hantverk

Att möta ett material som gör motstånd och som man måste vara lyhörd inför för att kunna bemästra är vad som möter eleverna i hantverksämnena.

När eleverna lyckats forma något praktiskt estetiskt ger de dem kraft och stolthet.

Träslöjd

Trä som material bjuder stort motstånd vilket ger möjlighet att öva den ”långa viljan”. Det blir också nödvändigt att öva närvaro i det man gör, dels genom att man hanterar vassa verktyg och dels att man måste ta hänsyn till träets inneboende egenskaper som fiberriktning.

I träslöjd arbetar man utifrån två olika principer:

-  Att utgå från ett helt stycke och i sitt inre få en bild av det färdiga föremålet. Därefter är det ”bara” att ta bort det som inte hör till.

-  Att forma delar så att de passar ihop och kan sammanfogas till ett helt föremål.

Hos oss börjar eleverna med träslöjd som eget ämne på våren i klass 4-5. Då får de utgå från ett stycke och forma med hjälp av kniv. I klass 6 är huvudtemat urholkning. I klass 7 brukar vi börja att sammanfoga flera delar till exempel leksaker med rörliga delar som anknyter till morgonperioden i mekanik. Klass 8 ägnas åt olika sammanfogningstekniker. I 9:an bygger klassen tillsammans en träkanot som sedan används till skolans friluftsliv.

Kopparsmide

Koppar som material är väldigt formbart och vill ”gärna” bli till skål. I 8:an får eleverna möta denna kvalitet. Det kräver förutom stor uthållighet också noggrannhet och försiktighet så det inte blir hål.

Järnsmide

Järn har en helt annan karaktär än koppar. Det kräver kraft snabbhet och närvaro. Järnet får eleverna möta i 9:an nä de har de fysiska förutsättningarna. Att det 1000gradiga glödande järnet ska hanteras varsamt och på ett säkert sätt blir tydligt och självklart för eleverna. De blir också tydligt att man måste ha en klar tanke, ta i med kraft och ”smida medan järnet är varmt”.