Waldorfpedagogik

 Man skulle kunna sammanfatta målet med att eleverna ska få utvecklas till kreativa, fritt tänkande individer. Detta gör vi genom att ge eleverna en bred allmänbildning, varva humanistiska och naturvetenskapliga ämnen med hantverk, rörelse- och rent konstnärliga ämnen. Det konstnärliga kommer fram i alla teoretiska ämnen då eleverna gör egna periodhäften i respektive ämne.

spiral

Undervisningen ska ge näring åt hela människan. Tanke, känsla och vilja ska utvecklas, det är inte bara insamlande av kunskaper som är viktigt.

Målsättningen inom waldorfpedagogiken och från Annaskolan är att ge en så konstnärligt utformad undervisning som möjligt i varje enskilt ämne.

Annaskolan är medlem i waldorfskolefederationen.

Waldorfskolefederationens kriterier