Annaskolan – en framgångsrik Waldorfskola som växer!

 

IMG 0051 halv

I trakten av Garpenberg i Hedemora kommun, närmare bestämt i Dormsjö, finns en vackert belägen Waldofskola som nyligen fyllde 30 år.

Under de senaste åren har elevantalet växt allt mer och skolan har över 80 elever i åldern 7-16 år. Utvecklingen gör att skolan nu söker ytterligare lärare.

Annaskolan är en vanlig grundskola, men med en annorlunda pedagogik. Waldofpedagogiken ger eleverna en möjlighet att förankra de teoretiska kunskaperna genom stora inslag av praktiskt och konstnärligt arbete. Skolan har också en särskild friluftsprofil som är mycket populär.

Det ökande antalet elever har resulterat i att skolskjutsen utökas med en större busskapacitet. Ökningen ställer också stora krav på lokalerna och tillbyggnader för bl a hemkunskapslokaler och bibliotek planeras.

          Skolan drivs som en stiftelse och är därför inte vinstdrivande. Allt eventuellt överskott investeras i verksamheten, dess lokaler och i fortbildning av personalen, säger föräldern och styrelseledamoten Marie Sireeni.

          Skolan har goda kunskapsresultat. Bl a har senaste årskull i årskurs 9 ett mycket högt betygsgenomsnitt, fastän skolan egentligen lägger huvudfokus på att ge eleverna en lust till livslångt lärande, enligt läraren Helena Skörsemo.

Elever, lärare och föräldrar vill nu gärna bjuda in till skolan för att berätta mera om den positiva utvecklingen av Annaskolan och om vad som är unikt med en Waldorfskola.

Kontakta oss gärna för att planera in ett besök! Varmt välkomna!

Linus Eriksson

Rektor
Kontaktuppgifter: , 0225-231 18

 

Kjell Lidholm

Styrelseordförande
Kontaktuppgifter: , 073-980 31 21