Annaskolan – en framgångsrik Waldorfskola som växer

 

IMG 0051 halv

I trakten av Garpenberg i Hedemora kommun, närmare bestämt i Dormsjö, finns en vackert belägen Waldorfskola som funnits sedan 1989.

Under de senaste åren har elevantalet växt allt mer och skolan har idag omkring 100 elever i åldrarna 6-16 år.

Annaskolan är en vanlig grundskola, men med en annorlunda pedagogik.

Waldorfpedagogiken ger eleverna en möjlighet att förankra de teoretiska kunskaperna genom stora inslag av praktiskt och konstnärligt arbete. Skolan har också en särskild friluftprofil som är mycket uppskattad.

Det ökande antalet elever har resulterat i att skolan för närvarande byggs ut med nya lokaler för hemkunskap, slöjd och hantverk, samt bibliotek.

 

Skolan drivs som en stiftelse och är därför inte vinstdrivande. Allt eventuellt överskott investeras i verksamheten, dess lokaler och i fortbildning av personalen, enligt en förälder och styrelseledamot.

Skolan har goda kunskapsresultat och en hög andel av eleverna går vidare till gymnasiestudier. Skolans huvudfokus är att ge eleverna en lust till livslångt lärande, betonar en lärare.

Annaskolan har mobilfria lektioner.

Kontakta oss gärna för att planera in ett besök. Varmt välkomna!

Kontaktuppgifter: , 0225-231 18