Formulär

Ansökan om fritidshem

Vänligen fyll i uppgifterna nedan. Som inkomst räknas månadslön och andra ersättningar (brutto per månad), föräldrapenning/sjukpenning/arbetslöshetsersättning m.m. OBS! Vid delad vårdnad/boende ska eventuell sammanboendes inkomst också medräknas, oavsett om barnet är gemensamt eller inte.
  • Du kan läsa om avgifter för fritidshem på kommunens hemsida https://hedemora.se/barn-och-utbildning/forskola/avgifter/. Avgifterna avser ansökan om heltid på fritids.

  • De elever som inte har fritids och går i åk F-6 behöver lämna skolans område senast 15 min efter sista lektionen.

  • Det är en månads uppsägningstid som beräknas från månadsskiftet (ex. säger ni upp platsen i mitten av december så debiteras december och januari).

Barnet/barnens namn och personnummer Vårdnadshavare 1 E-post Vårdnadshavare 2 E-post
Fritidshem heltid
Mer än 3 tim. i veckan
Fritidshem deltid
Max 3 tim. i veckan (1000 kr/termin)
Jag/vi har barn inskrivna på förskola
Om hushållets/hushållens sammanlagda bruttoinkomst är 56 250 kr eller mer (maxtaxa) behöver inte uppgifterna nedan uppges.
MAXTAXA - inga inkomstuppgifter behövs.
UNDER MAXTAXA - inkomstuppgifter behöver lämnas. Vid uteblivna inkomstuppgifter tillämpas maxtaxa.
Om den sammanlagda inkomsten är under 10 000 kr tas ingen avgift ut.
UNDER 10 000 KR - inkomstuppgifter behöver lämnas. Vid uteblivna inkomstuppgifter tillämpas maxtaxa.
Inkomstuppgifter Inkomstuppgifter Intyg inkomstuppgifter
Välj fil
Jag/vi önskar delad faktura i och med delad vårdnad/boende
Delad faktura
Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in