Historia

den lilla byn i södra Dalarna

Dormsjö finns omnämnt redan på 1400-talet då byn spelat en viktig roll inom järnhanteringen. Dormsjö bruk lades ned år 1900. Annaskolan startades av en föräldragrupp 1987 och har varit grundskola med Waldorfpedagogik i över 30 år. Under en period bedrevs också gymnasium på skolan.

Nedan finns lite gamla bilder från Dormsjö bruk som idag är vår skola.

Dormsjöskola 1910 Målning av Dormsjöbruk Så här har skolan en gång sett ut Arbetare vid Dormsjöbruk Friströms, idag förskolan Snödroppen