Annaskolan är en Waldorfskola vackert belägen i södra Dalarna. Här mitt i skogen i en liten by bedrivs skola från årskurs F-9. I en av byggnaderna finns Förskolan Snödroppen där de små barnen finns nära skolbarnen, en fin start för att sen slussas vidare in till skolmiljön. Våra två ledord som verksamheten bygger på är professionalism och ansvar. Vi följer och tar hänsyn till lagar och förordningar, barnkonventionen och den senaste forskningen inom skola och undervisning. Alla barn har rätt till utbildning och att möta varje elev på dennes nivå är av stor vikt i undervisningen.

Skolans läge ger oss fina möjligheter till uteliv och naturkopplade aktiviteter och utflykter, stora och gamla skogar, en sjö med möjlighet till kanotutflykter och bad, grottor, gruvor och hyttor mm. Under alla år har kanotbygge varit en av elevarbetena på skolan och skolan har ett kanothus där alla kanoter finns samlade och används årligen. 

Som granne på somrarna har skolan en stor tjur med kossor och kalvar vid sin sida och höns, får och ett antal katter och hundar bor i byn. Hästar på besök är inte ovanligt och då blir det ridturer förstås.

Skolan har en föräldraförening som är engagerad i städning och att ställa ordning med den årliga Julbasaren. Föräldrarna har också bidragit till och tar ansvar över skolans nyanlagda skogsträdgård, som är i sin linda än så länge, men kommer bli ståtlig och fin om några år. Där kommer förstås också vissa biologitimmar att kunna utföras. Hela området skolan finns på är K-märkt och att bygga ut eller större är inte det lättaste, inget tillstånd för grävning kommer på fråga. När Fritids behövde tak över huvudet så byggdes den stora kojan i Djungelbyn av entusiastiska föräldrar. Den ligger alldeles intill skolan vid en liten bäck, där grillas det och bakas pinnbröd. Sen finns Vikingabyn med ett stort långhus med eldstad och några mindre fina byggnader som elever från tidigare år byggt som projekt i årskurs 5.

Annaskolan växer i och med att fler familjer väljer pedagogiken som skolan har som grund och det lilla formatet. Det är nära för barnen till all personal, till någon vuxen. Det är en trygghet för barnen och också för vårdnadshavarna.

I den Norska foldern ”Gode grunner til å velge Steinerskolen” kan du läsa 11 argument för waldorf.

Annaskolan drivs som Stiftelse med en styrelse som huvudman.

Styrelsemedlemmar: Ordförande Per Hallström, Ledamöter Jonas Darenvall, Katarina Kaino, Sanna Eriksson, Solomon Wells

Den lilla byn Dormsjö i södra Dalarna startade verksamhet redan på 1400-talet. Om det då fanns en skola kan vi inte veta. Annaskolan startades av en föräldragrupp 1987 och har varit grundskola med Waldorfpedagogik i över 30 år. I en period bedrevs också gymnasium på skolan.

Nedan finns lite gamla bilder från Dormsjöbruk som idag är vår skola

Dormsjöskola 1910 Målning av Dormsjöbruk Så här har skolan en gång sett ut Arbetare vid Dormsjöbruk Friströms, idag förskolan Snödroppen