Omdöme

Din åsikt är värdefull!

Skriv ett omdöme, du är helt anonym.

Betygsättningen är på skalan 1-5 där 1 är lägst/sämst och 5 är högst/bäst.

Omdöme Utbildning & Lärande Säkerhet & Trygghet Utomhusmiljö Skolinformation Personal & Lärare Inomhusmiljö Skolmaten Aktiviteter
Din relation till skolan
Elev
Förälder/Vårdnadshavare
Personal
Skicka in