Formulär

Uppsägning av fritidsplats

Detta formulär ska du som vårdnadshavare använda när ditt barn ska avsluta sin placering på Annaskolans fritidshem. 
I formuläret ska du uppge dagen för uppsägning.

Det är en månads uppsägningstid som beräknas från månadsskiftet (ex. säger ni upp platsen i mitten av december så debiteras december och januari).


Eleven/elevernas namn Dagen för uppsägning av fritidsplats Sista dagen på fritids Vårdnadshavare 1 E-post Vårdnadshavare 2 E-post Övrigt Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in